Samokształcenie kierowane

Samokształcenie kierowane jest formą szkolenia umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców.

Skontaktuj się z nami tel. 889-775-852 aby uzyskać hasło dostępu do materiałów szkoleniowych.

Dodaj komentarz